اینترنت مبناتلکام ( 11 دی 1348, 03:30 )
 

سرویس های غیر حجمی جدید مطابق با مصرف منصفانه FUP) (:

مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (fup) شرکت گسترش ارتباطات مبنا درجهت جلب رضایت مشترکین، محاسبه ترافیک داخلی درسقف مصرف منصافه را چهاربرابر ترافیک بین الملل لحاظ کرده است این بدان معناست که اگر مشترک مبناتلکام فقط ازترافیک داخلی استفاده کند و سرویس 2 مگابیت برثانیه را خریداری کرده باشد، 100 گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل اسفاده کند، سقف مصرف وی 25 گیگابایت خواهدبود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهدشد.

به عنوان مثال:

درصورتی که مشترک در سرویس 2مگابیتی از کل ترافیک بین الملل 25 گیگابایتی خود، 10 گیگابایت رامصرف نماید باقی مانده معادل 60گیگابایت ترافیک داخل یا 15 گیگابایت ترافیک بین الملل ویا ترکیبی از این دو به نسبت یک به چهار خواهد بود.

حجم تبادل ترافیک ماهیانه، براساس مصوبه 266 مشمول شرایط مصرف منصفانه خواهد شد بدین معنا که پس از اتمام ترافیک اختصاص یافته اتصال کاربر به شبکه اینترنت تا پایان دوره زمانی سرویس قطع نخواهد شد در این حالت مشترک میتواند با خرید ترافیک اضافه به سرعت عادی سرویس خود برگشته و یا سرویس دوره ای بعدی خودرا زودتر از موعد خریداری نماید.

مطابق با این مصوبه قیمت هر گیگابایت حجم اضافه 2000 تومان میباشد.

 
  1. کلیه قیمتها بر حسب تومان است.
  2. سرویسهای فوق مربوط به کاربران جدید و تمدید می باشد.
  3. هزینه مخابراتی کلیه سرویسها بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات محاسبه و به عهده مشترک خواهد بود.
  4. مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150,000 ريال بوده و در صورت درخواست مشترک هزینه مذکور به عهده وی خواهد بود.
 
 
 

برخی از مشتریان ما

اینترنت پرسرعت