تعرفه اینترنت پرسرعت ( 11 دی 1348, 03:30 )

 

ليست شماره حسابهاي بانكي ليست تعرفه خدمات اينترنت پر سرعت ADSL (ماهيانه) - مشاهده جزئيات
 امكان پرداخت آنلاين توسط كليه كارتهاي بانكي عضو شتاب


تمامي كالاها و خدمات اين شرکت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ميباشند

-

فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

 اينترنت پرسرعت حامي 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 128       57000 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي 02 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 128       84000 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 128       126000 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي 06 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 128       179000 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 256       67000 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 02 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 256       102000 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 256       149000 ريال
 اینترنت پرسرعت چالاک 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 256       199000 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 10 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 256       264000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 512       87000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 02 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 512       125000 ريال
 اينترنت پر سرعت چلچله 3 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت) 512       169000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 512       179000 ريال
 اینترنت پرسرعت چلچله 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 512       239000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 10 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 512       319000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 20 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 512       439000 ريال
 اینترنت پرسرعت چلچله 30 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 512       529000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 1024       117000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 02 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 1024       145000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 04 گيگ در ماه (1 تا8 صبح نيم بها) 1024       209000 ريال
 اینترنت پرسرعت چابک 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 1024       269000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 06 گيگ در ماه ( 90 دقيقه رايگان 9:30 تا 11 صبح رايگان اسپورت ) 1024       299000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 10 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 1024       389000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 20 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 1024       569000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 40 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 1024       929000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 2048       139000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 02 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 2048       179000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 04 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 2048       249000 ريال
 اینترنت پرسرعت کیمیا 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 2048       309000 ريال
 اینترنت پرسرعت کیمیا 10 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 2048       419000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 20 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 2048       629000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 30 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 2048       819000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 60 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 2048       1389000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 4096       179000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 02 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 4096       219000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 4096       289000 ريال
 اینترنت پرسرعت کولاک 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 4096       359000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 10 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت ) 4096       499000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 30 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 4096       929000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 60 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 4096       1439000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 100 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 4096       2039000 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 10240       219000 ريال
 اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح نیم بها) 10240       259000 ريال
 اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح نیم بها) 10240       339000 ريال
 اینترنت پرسرعت شهاب 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت ) 10240       569000 ريال
 اینترنت پرسرعت شهاب 20 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان) 10240       769000 ريال
 اینترنت پرسرعت شهاب 40 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان) 10240       1169000 ريال
 اینترنت پرسرعت شهاب 200 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان) 10240       3909000 ريال
 اينترنت حجمي توربوتک با 3G در 2ماه ويژه با بالاترين سرعت براي ثبت نام جديد 4096       85000 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي نامحدود برنزي 128 با امکان تبادل حداقل 6 گيگ 128       134000 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي نامحدود نقره اي ( با 2 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 8 گيگ) 128       189000 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي نامحدود طلايي ( با 6 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گيگ) 128       289000 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود برنزي 256 با امکان تبادل حداقل 8 گيگ 256       159000 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود نقره اي ( با 3 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گيگ) 256       289000 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود طلايي ( با 8 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 20 گيگ) 256       429000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود برنزي 512 با امکان تبادل حداقل 12 گيگ 512       259000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود نقره اي ( با 4 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 20 گيگ) 512       549000 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود طلايي ( با 10 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 40 گيگ) 512       849000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک نامحدود برنزي 1024 با امکان تبادل حداقل 20 گيگ 1024       459000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک نامحدود نقره اي ( با 8 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 40 گيگ) 1024       929000 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک نامحدود بي کران طلايي ( با 14 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 100 گيگ ) 1024       1899000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود برنزي 2048 با امکان تبادل حداقل 35 گيگ 2048       779000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود نقره اي ( با 12 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 75 گيگ ) 2048       1689000 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود طلايي ( با 20 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گيگ 2048       3429000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود برنزي 4096 با امکان تبادل حداقل 50 گيگ 4096       989000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود نقره اي ( با 16 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گيگ ) 4096       2389000 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود طلايي ( با 30 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 300 گيگ ) 4096       4989000 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 128 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 10 گيگ 128       111750 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 256 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 20 گيگ 256       164250 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 512 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 40 گيگ 512       261750 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 1024 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 80 گيگ 1024       441750 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 2048 كيلو بيت ( اينترانت ) با امکان تبادل حداکثر 10 گيگ 2048       97838 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 2048 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 160 گيگ 2048       735000 ريال


مشترک گرامی :
هزينه های فوق بدون در نظر گرفتن آبونمان مخابرات ، ماليات و عوارض محاسبه گرديده است. لذا خواهشمند است

قبل از واريز مبلغ حتما نسبت به ثبت و مشاهده پيش فاکتور اقدام نماييد.

 

برخی از مشتریان ما

اینترنت پرسرعت