--- : نوروز98 (27 اسفند 1397)
به گزارش روابط عمومی مجموعه شرکتهای ستاره طلایی ، ضمن تبریک پیشاپیش نوروز 98 ،خبر های خوشی را برای مشتریان و دنبال کنندگان خدمات و محصولات خود دارد.
بزودی لیست سرویس ها و محصولات جدید و نوین خود را معرفی می نماید.
 
                                                                                                                            روابط عمومی گروه شرکت های ستاره طلایی
                                                                                                                                         شرکت کاسپین دیتا غرب
 

برخی از مشتریان ما

اینترنت پرسرعت